Herroepingsbeleid & herroepingsformulier

Consumenten hebben recht op herroeping op grond van onderstaande voorwaarden. De consument is hierbij elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling uitvoert voor doeleinden die voornamelijk noch commercieel zijn noch zijn zelfstandige beroepsactiviteiten toe te rekenen zijn:

A. Herroepingsbeleid

I. Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De opzegtermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de transporteur, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons (Vitafy GmbH, Radlkoferstr. 2, 81373 München, Tel.: +31 20 323 0258, E-Mail: info@bodylab.nl) op de hoogte te stellen met een duidelijke verklaring (brief of e-mail) over uw beslissing tot herroeping van het contract. U kunt ook het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken.

Om de herroepingsperiode zeker te stellen is het voldoende als u het bericht over de herroeping verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

II. Gevolgen van herroeping

Als u terugtreedt uit dit contract zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (exclusief de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere bezorgmethode dan onze meest voordelige standaardbezorging) onmiddellijk terugbetalen, uiterlijk binnen veertien dagen na de datum van kennisgeving van uw herroeping. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikte tenzij anders met u is overeengekomen. Er zullen geen kosten voor terugbetaling in rekening worden gebracht. We zijn gerechtigd de terugbetaling aan te houden tot we de goederen retour hebben ontvangen, dan wel u het bewijs hebt geleverd dat de goederen zijn geretourneerd.

U dient de goederen onverwijld en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons heeft geïnformeerd over de herroeping, te retourneren naar Arvato Distribution GmbH, Vitafy, W.-G.-Freund Strasse 2, 06188 Landsberg, Duitsland. De vervaldatum staat vast wanneer u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen.

Wij dragen de kosten voor het retourneren van de goederen wanneer deze vanuit Nederland en België naar ons worden toegezonden en u voor de zending een door ons verstrekte retoursticker of -formulier gebruikt. U kunt deze sticker aanvragen op bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres. In het andere geval draagt u zelf de kosten van de retourzending.

U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk was voor het onderzoeken van de aard, kenmerken en functionaliteit van de goederen.

III. Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die snel aan bederf onderhevig zijn of waarvan de houdbaarheidsdatum nabij is.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden vanwege gezondheids- of hygiënebepalingen als hun zegel na levering is verbroken.

B. Herroepingsformulier

Als u het contract wilt herroepen, vult u dan onderstaand formulier in en stuurt u het aan ons op.

Aan

Vitafy GmbH
Radlkoferstr. 2
81373 München
Deutschland
E-Mail: info@bodylab.nl

Hierbij herroep(en) ik/wij(*) het door mij/ons(*) afgesloten contract over de aankoop van de volgende goederen(*)/het verlenen van de volgende diensten(*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) ________________

 

________________________________________________________
Naam van de consument

________________________________________________________
Adres van de consument

________________________________________________________
Handtekening van de consument (alleen bij berichtgeving op papier)

_________________________
Datum

(*) doorstrepen wat niet van toepassing is

C. 30 dagen recht op teruggave

Afgezien van uw wettelijk herroepingsrecht doen wij u als consument op vrijwillige basis de volgende terugkoopbelofte:

Alle artikelen uit onze shop kunnen binnen 30 dagen na ontvangst aan ons worden geretourneerd, op voorwaarde dat de artikelen compleet en in ongebruikte en onbeschadigde staat verkeren. Als de goederen in een verkooppakket zijn geleverd, dienen ze nog in de originele verpakking te zitten. Om de vervaldatum veilig te stellen, is tijdige verzending van de goederen voldoende.

De goederen dienen te worden geretourneerd aan:

Arvato distribution GmbH
Vitafy
W.-G.-Freund Straße 2
06188 Landsberg Duitsland

Als u gebruik wilt maken van deze terugkoopbelofte, zullen wij de al betaalde aankoopprijs evenals de verzendkosten terugstorten. Wij dragen ook de kosten voor het retourneren van de goederen wanneer deze vanuit Nederland en België naar ons worden toegezonden en u voor de verzending bijvoorbeeld een door ons verstrekte retoursticker of -formulier gebruikt. U kunt deze sticker aanvragen op bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres. In het andere geval draagt u zelf de kosten van de retourzending.

De terugkoopbelofte beperkt uw wettelijke rechten en derhalve uw herroepingsrecht niet.

Ontvang 30% welkomstkorting!

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en mis geen aanbiedingen meer.

Ik wil graag regelmatig per e-mail en post op de hoogte worden gehouden van actuele trends, aanbiedingen en waardebonnen van bodylab.nl. Je kunt je te allen tijde afmelden via de uitschrijflink in elke e-mail of via info@bodylab.nl. Met mijn registratie ga ik akkoord met de ALV en het Privacybeleid.

Of volg ons op